• chu

တဒင်္ဂ or A Moment


ခန်းဆီးစကလေး ဖျတ်ခနဲ လှုပ်ခတ်သွားတယ်


ရုတ်ခနဲ မင်း...


ဝင်လာခဲ့တယ်


တံခါး မခေါက်ဘဲနဲ့...။Suddenly the curtain moved


You... came in


Without knocking on the door.သုတ်ခနဲ ကြွေကျသွားတယ်


ရင်ထဲက နှင်းဆီပွင့်တွေ


ဘယ်သူမှ မခူးဆွတ်ဘဲနဲ့...။Suddenly roses in my heart


Fell off...


Without being picked.ဟော...


ကျီဲခနဲ့ တံခါးလေးပိတ်သွားတယ်


ဖြုတ်ခနဲ မင်းပြန်ပြီပေါ့


ဘယ်သူမှ မတားဘဲနဲ့...။Aww...


Suddenly the door closed


You left already


Without being told to go away.8th November 2010


Monday


CMP


9 views0 comments

Recent Posts

See All